Smart Blog
Phần mềm xếp thời khóa biểu miễn phí từ edunet

MoET-TKB 1.0, ngày 29/12/2008. Một phần mềm hỗ trợ xếp TKB trong trường phổ thông đơn giản, dễ sử dụng do Cục CNTT cung cấp miễn phí.

Để cài đặt phần mềm, trước hết hãy tải và cài đặt thư viện Microsoft .NET Framework 1.1 tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en

Chú ý:

  • Để xóa trắng CSDL và nhập vào dữ liệu mới của nhà trường, hãy copy đè file TKB.MDB kèm theo tệp download vào thư mục TKB đã gài đặt trên máy tính.
  • Tệp hướng dẫn sử dụng có ở trong menu Trợ giúp của phần mềm sau khi đã cài đặt.
  • Mật khẩu lần đầu sử dụng phần mềm là: tên: admin, mật khẩu admin.

Địa chỉ email hỗ trợ kỹ thuật: tkb@moet.edu.vn

Link nguồn: http://edu.net.vn/media/p/408152.aspx Chọn Tải xuống và làm theo hướng dẫn trên.

Link mediafire: http://www.mediafire.com/?ldtfo998htgy8dd

By: ABC XYZ On Friday, 11 February 2011 Comment Comments( 0 ) Hits Views(28014)
Comments(0)
 
Add Comment Please login to write comment

JFusion Login Module